กิจกรรม
เราคือทีมงานที่มีศักยภาพพร้อมผู้เชี่ยวชาญหัวคิดก้าวหน้า
บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ต้อนรับลูกค้าจาก บริษัท ท็อป ฟีด มิลล์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด