กิจกรรม
เราคือทีมงานที่มีศักยภาพพร้อมผู้เชี่ยวชาญหัวคิดก้าวหน้า
บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ได้เข้ารับการตรวจติดตามระบบ GMP & HACCP ครั้งที่ 2 โดยมี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ อดุลย์ เพิ่มผล เป็นหัวหน้าทีมผู้ตรวจพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรองระบบประกันคุณภาพ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์.
10-11 พฤศจิกายน 2563 บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด