ภาพกิจกรรม
เราคือทีมงานที่มีศักยภาพพร้อมผู้เชี่ยวชาญหัวคิดก้าวหน้า
การสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โปรไบโอติก ให้แก่บริษัท C.P. CAMBODIA CO., LTD. ประเทศกัมพูชา
วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2558 ณ เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา