ภาพกิจกรรม
เราคือทีมงานที่มีศักยภาพพร้อมผู้เชี่ยวชาญหัวคิดก้าวหน้า
บริษัท เค.อ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง “ISO 9001:2015 Internal audit” โดย บริษัท อินเตอร์เทค จำกัด
ในวันที่ 18 และ 21 เมษายน 2560 ณ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด, ชลบุรี