ภาพกิจกรรม
เราคือทีมงานที่มีศักยภาพพร้อมผู้เชี่ยวชาญหัวคิดก้าวหน้า
บริษัท เค.อ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ต้อนรับลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงานจากประเทศต่างๆ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ , ปากีสถาน, บังกลาเทศ และมาเลย์เซีย ในช่วงงาน VIV Asia 2017
ในวันที่ 15-18 มีนาคม 2560 ณ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด จ.ชลบุรี