ภาพกิจกรรม
เราคือทีมงานที่มีศักยภาพพร้อมผู้เชี่ยวชาญหัวคิดก้าวหน้า
บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ต้อนรับตัวแทนจำหน่ายจาก บ.อริศาโต้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการเยี่ยมชมโรงงาน
วันที่ 4 มีนาคม 2563 บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด