ภาพกิจกรรม
เราคือทีมงานที่มีศักยภาพพร้อมผู้เชี่ยวชาญหัวคิดก้าวหน้า
K.M.P. Biotech Co., Ltd. joined an oral and poster presentation in 25th International Pig Veterinary Society Congress 2018
11-14 มิถุนายน 2561 ณ Chongqing Yuelai International Convention Centre, Chongqing, China