ภาพกิจกรรม
เราคือทีมงานที่มีศักยภาพพร้อมผู้เชี่ยวชาญหัวคิดก้าวหน้า
การเปิดตัวสินค้าและสัมมนาสินค้าโปรไบโอติก แบคโตแซค ร่วมกับบริษัท Tarobina Corpoartion
ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2559 ประเทศปากีสถาน