คู่ค้า
ในประเทศไทย
INNOVET CORPORATION CO., LTD.
Website: www.innovet.co.th
ARISATO INTERNATIONAL CO., LTD.
PFC FORCE LIMITED
Website: www.pfcforce.com
MARINE LEADER CO., LTD.
Website: www.marineleader.co.th
ในประเทศมาเลเซีย
RHONE MA MALAYSIA SDN BHD
Website: www.rhonema.com
ในประเทศบังกลาเทศ
PVF AGRO LIMITED
Website: www.pvfagro.com
ในประเทศกัมพม่า
SEIN NGWE MYA TRADING CO., LTD.
Website: www.myanmaryp.com
ในประเทศอียิปต์
BRAND NEW FOR ANIMAL CARE
Website: www.brandnew-eg.com
ในประเทศเวียดนาม
VETERINA VIET NAM CO., LTD.
TIEN PHAT VETERINARY TRADING CO., LTD
ในประเทศกัมพูชา
FARM FEED FOOD CO., LTD.
CP CAMBODIA CO., LTD.
Website: www.cpcambodia.com.kh
ในประเทศฟิลิปปินส์
NEW GEN MARKETING INC
Website: www.newgen.ph
ในประเทศปากีสถาน
TAROBINA CORPORATION
Website: www.tarobina.com