ติดต่อเรา
MAIL

COMPANY INFO

+66 (0) 38 054 036 - 38
info@kmpbiotech.com
www.kmpbiotech.com
บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด
188/9 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองตำหรุ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
20000